maandag 28 november 2016

Review: Zie de dromers - Imbolo Mbue


Jende Jonga is een jonge immigrant uit Kameroen, die naar de Verenigde Staten is vertrokken in de hoop op een beter leven voor hemzelf, zijn vrouw Neni en hun zesjarige zoon. In het najaar van 2007 lijkt het geluk hem toe te lachen: hij krijgt een baan als chauffeur van Clark Edwards, een topman bij Lehman Brothers, die van zijn nieuwe werkkracht punctualiteit, discretie en vooral loyaliteit verlangt. Bovendien biedt Clarks vrouw Cindy Neni een riant betaalde baan als huishoudster.

Hoop gloort op een betere toekomst in de VS voor Jende en Neni. Maar er schuilen duistere geheimen in de wereld van de macht en het grote geld, en weldra ontdekken Jende en Neni barsten in de façades van hun werkgevers. De financiële wereld schudt op zijn grondvesten door de onverwachte val van Lehman, en als Jende zijn baan dreigt te verliezen, komt de relatie met zijn vrouw Neni ook in het gedrang. De levens van de Jonga’s en de Edwards krijgen een dramatische wending, die Jende en Neni voor een uiterst moeilijke keuze plaatst.
Met empathie, inzicht en droge humor vertelt Imbolo Mbue een meeslepend verhaal over de klassenmaatschappij, raciale kwesties, het huwelijk en de valkuilen van de Amerikaanse Droom.

Volgens The Washinton Post een boek dat Trump gelezen zou moeten hebben. Helemaal mee eens, maar ik zou eraan willen toevoegen: dat iedereen gelezen zou moeten hebben.
Dit is een boek dat je van je sokken blaast, waarbij je tijdens het lezen een paar keer diep adem moet halen en je achteraf het verhaal voor lange tijd nog blijft nakauwen. Het doet wat met je; het zou de meest intolerante persoon nog verdraagzaam kunnen maken en de meest gevoelloze in een vat vol emoties. Hmm, dus ja, The Washington Post heeft groot gelijk! Wil iemand dit boek aan Trump bezorgen?
Het verhaal gaat voornamelijk over twee families. Die van Jende, Neni zijn vrouw en hun zoontje Liomi, en die van de familie Edwards, waar Jende voor gaat werken als chauffeur. Twee compleet verschillende families qua status en achtergronden, maar met meer overeenkomsten dan op het eerste gezicht gedacht, vooral wat betreft het worstelen met de financiële moeilijkheden, hun reacties en beslissingen.
Maar naast het persoonlijke en familiale aspect dat volop aan bod komt, krijgen we eveneens een breed maatschappelijk perspectief op klassenverschillen en migratie. Het verhaal gaat dus zowel op micro- als macroniveau in op hoe mensen reageren op economische crisissen en bijgevolg op moeilijke keuzes maken.
Verwacht je verder aan een scala emoties, je wordt continu heen en weer gegooid tussen hoop, ontroering, verdriet, volhouding, onbegrip en begrip. Doordat de auteur zich zo kan inleven in de menselijke psyche en beweegredenen en het zodanig mooi kan weergeven, krijg jij als lezer een breder begrip voor hoe iemand op beslissingen komt, zelfs deze waar je nooit dacht achter te kunnen staan. Chapeau daarvoor!
Bereid je alvast op deze vraag voor wanneer je het boek zult lezen: hoever zou jij gaan om je dromen te verwezenlijken?
Dit boek mag geen enkele lezer overslaan!

Imbolo Mbue

ISBN: 9789048825592
Uitgeverij: Hollands diep
Pagina's: 382
Prijs: 19,99

Geen opmerkingen:

Een reactie posten