maandag 30 juli 2018

Review: De dure eed van Hannibal – John PrevasVolgens de overlevering was Hannibal negen jaar oud toen zijn vader hem meenam naar de tempel van Carthago. Daar doopte hij de handen van de kleine jongen in het bloed van een mensenoffer. Hannibal zwoer in opdracht van zijn vader een dure eed aan de goden: hij zou Rome haten tot in de eeuwigheid.

Deze kleine Noord-Afrikaanse jongen zou uitgroeien tot een onverschrokken militair die het leidinggeven in het bloed zat. Hij leidde een enorme logistieke operatie. Daartoe moest hij alle managementkwaliteiten aanwenden die hij in huis had. Als generaal, gezeten op een grote olifant, voerde hij zijn huurlingen over de besneeuwde toppen van de Alpen. En zijn mannen volgden hem. Tegen alle verwachtingen in wist hij heelhuids weer af te dalen en stelde hij Rome in zijn eigen achtertuin een uitdagende vraag: wie zal er heersen over de wereld, Rome of Carthago?

Met deze vermetele aanval vestigde hij zijn naam als groot legeraanvoerder. Maar Hannibal was niet alleen een briljant tacticus en inspirator, hij was ook een van de meest tragische figuren uit de geschiedenis. Hij wist van Rome wel veldslagen te winnen, maar niet de oorlog.
Het enigste wat ik tot nu toe altijd wist van Hannibal was dat hij met zijn leger en olifanten over de Alpen is gekomen. Dat moet interessant zijn geweest om te zien, alleen al om de logistieke problemen; er waren uiteraard geen snelwegen en toltunnels.

Voor dit boek is er duidelijk uitgebreid research gedaan naar het gebied, alle routes die Hannibal in zijn leven gevolgd heeft. Het is jammer dat er niet meer bekend is van het persoonlijke leven of karakter van deze beroemde veldheer, maar de schrijver weet door de jarenlange ervaring en interesse die hij in dit onderwerp heeft van vele stukken een mooie en waarschijnlijk waarheidsgetrouwe puzzel te maken. 

Vele plaatsen waar Hannibal is geweest bestaan nog steeds en zijn te bezoeken. Al lijkt er over de precieze locatie van zijn graf nog onduidelijkheid te zijn. De lijst van personen, enkele kaarten die redelijke gedetailleerd zijn en ook eindnoten, een literatuurlijst en register maken het geheel eveneens overzichtelijk en een goeie bron van informatie.  

Voor de liefhebber van geschiedenis is dit boek een goede aanvulling in zijn bibliotheek.

Review door Tony

John Prevas


ISBN: 9789025301187

Uitgeverij: Athenaeum – Polak & Van Gennep

Pagina’s: 270

Prijs: 24,99


Geen opmerkingen:

Een reactie posten