zondag 4 februari 2018

Review: Ethica – Baruch de Spinoza


Ethica, Ordine Geometrico Demonstrata (Ethiek volgens een geometrische methode uiteengezet) is een filosofisch boek van Baruch Spinoza dat algemeen als zijn magnum opus wordt beschouwd. Het werd geschreven in het Latijn en in 1678 postuum gepubliceerd. Het thema van dit boek is het achterhalen van de rationele opbouw van het universum en de plaats van de mens daarin. Het is evenzeer een werk over metafysica als over ethiek. Veel onderwerpen die erin behandeld worden had Spinoza al in eerdere publicaties behandeld. De geometrische methode en de logische opbouw versterken het beeld dat het bedoeld was als een afgerond geheel.


Naar het schijnt is de 'Ethica' van Spinoza het belangrijkste wijsgerige werk ooit door een Nederlander geschreven, en ik kan me daar wel iets bij voorstellen.
Als je denkt dat Spinoza's filosofieën veroudert zullen overkomen, heb je het mis, want ze zijn nog steeds van toepassing en actueel.
Ik vond het boek ook een spirituele kant hebben, want Spinoza heeft het over God, de relatie tussen God en de mens. Hoe kan God, zo meent Spinoza, accuraat door de mens beschreven worden als de mens beperkt is door zijn mensengedachten en gevoelens, en nog belangrijker: als hij maar één van de zovele scheppingen van God is. Wiskunde, niet onderhevig aan dit alles, is veel beter geschikt om God weer te geven. Stellingen en bewijzen alom dus. En waarschijnlijk de natte droom van wiskundigen, maar ook anderen zullen veel beweringen eyeopeners vinden.
Voor deze editie is Maarten van Buuren uitgegaan van een nauwkeurige analyse van Spinoza’s terminologie, waardoor het een vertaling heeft opgeleverd die het Latijns origineel nog nooit zo dicht benaderd heeft. De vertaling wordt netjes begeleid door een verklarende samenvatting. Er zijn ook heel wat verduidelijkende voetnoten opgenomen.
Een inspirerend en verrassend werk.
Review door Tony

ISBN: 9789026340765
Uitgeverij: Ambo|Anthos
Pagina’s: 460
Prijs: 34,99Geen opmerkingen:

Een reactie posten