donderdag 28 juni 2018

Review: Vrouwen & macht – Mary BeardMet wrange humor begeeft Mary Beard, de beroemdste classicus van het Verenigd Koninkrijk, zich in de genderdiscussie. Ze toont ons hoe in de geschiedenis machtige vrouwen behandeld zijn.

Haar voorbeelden komen uit de klassieke oudheid en het hier en nu, en ze leggen de culturele pijlers onder een eeuwigdurende misogynie bloot. Ze bespreekt de stem van vrouwen in het maatschappelijk debat en bevraagt onze aannames omtrent de manier waarop vrouwen met macht omgaan. En hoe komt het dat zo weinig machtige vrouwen aan een mannelijk rolmodel weten te ontsnappen?

Naar aanleiding van haar persoonlijke online-ervaringen op het gebied van seksisme en agressie vraagt Mary Beard zich af: als vrouwen niet zichtbaar zijn binnen onze machtsstructuren, is het dan niet de macht die we moeten omvormen?
Wat een verhelderend boek! Het is uiteraard algemeen bekend dat vrouwen nog lang niet dezelfde standaarden worden toegewezen als mannen, dat we daarin nog een lange weg te gaan hebben, maar dit boek heeft toch op meerdere vlakken mijn ogen nog meer geopend.

Het is ten eerste op een duidelijke manier geschreven, niet te veel poespas of hoogdravende woorden, maar vlot en recht door zee.

Beard maakt duidelijk dat we nog steeds met dezelfde vooroordelen en structuren te maken hebben als in de oudheid. Stel je voor! Vrouwen worden nog steeds, ja zelfs in het westen, de mond gesnoerd en krijgen niet dezelfde behandeling als mannen. Weliswaar op een subtielere manier (soms), maar toch.

Neem nou wat ze noemen de ‘Miss Triggsbehandeling’. Vele vrouwen zullen dit herkennen. Het is gebaseerd op een oude punch-cartoon waar één vrouw en meerdere mannen rond de vergadertafel zitten. Eén van de mannen zegt na een opmerking van de vrouw: ‘Dat is een uitstekend voorstel, Miss Triggs. Misschien wil een van de aanwezige heren het ter tafel brengen.’ Alsof de vrouw er niet eens is!

Een vrouwenstem, zo zegt Beard, wordt minder serieus genomen, wordt vaker bespot en geridiculiseerd, zelfs zwaarder afgestraft op social media. Als een vrouw praat is het geblaf, geloei of geschreeuw. Als een vrouw een hoge positie bekleedt, is het omdat ze ‘mannelijke’ kwaliteiten bezit.

Razend zou je daar toch van worden!

Genderspecifiek geweld en vooroordelen zijn niet enkel iets uit het verre verleden, we worden er nog dagelijks mee geconfronteerd.

We hebben nog een lange weg te gaan.

Mary Beard


ISBN: 9789025308988

Uitgeverij: Athenaeum-Polak & Van Gennep

Pagina’s: 119

Hardcover

Prijs: 13,50

Geen opmerkingen:

Een reactie posten