dinsdag 26 april 2016

New bookcover for Fantasy Hunters thanks to the photo design of Pixelfan! (Dutch version below)


In 2007, publisher Kramat published my first book "The Fantasy Hunters". A few years later, thanks to the translation by Birsen Uçar, the English version appeared. When the book was removed from the market, I decided to offer it for free on Smashwords.
One of my favorite photographers of the moment is obvious Eric, the man behind Pixelfan.
His creations and designs are original, atmospheric and almost always evoke strong emotions. I was therefore very pleased when Eric proposed to provide my free online books with a new cover. If someone can capture the essence of my stories, it's him.

To contact the photographer or see more of his beautiful creations, go to www.pixelfan.be or https://ello.co/bisje or on Twitter by the name @Pixelfanfoto or on Facebook.  

Free download of Fantasy Hunters here.
Free Dutch version of the book: here. (not yet with new bookcover)

BLURB:
The world is thrown into commotion since the invention of the Portal. The discovery of a new dimension, Emoworld, makes clear that not only in our sleep and in our own heads a dreamworld exists. It's a real world with real people. And not just people, but also different lifeforms we previously only knew as mythical, folkloristic and not really existing, are populating the newly discovered dimension. When these beings escape, although they are strictly forbidden to enter our world, measures are taken. An entirely new kind of security force is called into existence: the fantasy hunters.
The co-existence of the worlds does not run smoothly. A terrible secret has irreversible and disastrous consequences. It seems that even the fantasy hunters can't prevent a catastrophe.
Book 1 from the Fantasy Hunters series, published in Dutch in 2007. Book 2 'Dreamless', book 3 'Night terror' and book 4 'Dream image' were published in Dutch in 2008, 2009 and 2011.


Nieuwe boekcover voor Fantasy Hunters dankzij fotodesign van Pixelfan!

In 2007 verscheen bij uitgeverij Kramat mijn allereerste boek: 'De Fantasiejagers'. Enkele jaren later, dankzij de vertaling van Birsen Uçar, verscheen de Engelstalige versie. Toen het boek van de markt gehaald werd, besloot ik het voortaan gratis aan te bieden op Smashwords.
Een van mijn favoriete fotografen van dit moment is overduidelijk Eric, de man achter Pixelfan. Zijn creaties en designs zijn origineel, sfeervol en roepen nagenoeg altijd heftige emoties op. Ik was dan ook erg verheugd toen Eric voorstelde om mijn gratis online boeken van een nieuwe cover te voorzien. Als iemand de sfeer van mijn verhalen in beeld kan vastleggen, is hij het wel.

Om contact te nemen met de fotograaf of meer van zijn prachtige creaties te zien, ga naar  www.pixelfan.be of https://ello.co/bisje of op Twitter onder de naam @Pixelfanfoto of op Facebook.  

Fantasy Hunters kun je hier gratis downloaden.
De Nederlandstalige versie (heeft nog geen nieuwe cover, maar waarschijnlijk in de toekomst) kun je hier gratis verkrijgen.

FLAPTEKST:

Sinds de komst van ‘het Portaal’ staat de wereld in rep en roer. De ontdekking van een nieuwe dimensie, Emowereld, brengt met zich mee dat de droomwereld niet langer alleen in onze slaap en in ons eigen hoofd bestaat, maar een reële wereld blijkt te zijn met écht bestaande mensen. En niet alleen mensen bevolken die pas ontdekte dimensie, maar ook allerlei levensvormen die voordien enkel als mythische, folkloristische en niet echt bestaande wezens bekend waren. Wanneer deze wezens, ondanks een streng verbod, af en toe toch ontsnappen naar onze wereld, worden er maatregelen genomen. En zo ontstaat een geheel nieuwe veiligheidsdienst: de fantasiejagers. De kennismaking tussen beide werelden loopt niet van een leien dakje. Een verschrikkelijk geheim leidt tot onomkeerbare en desastreuze gevolgen. Het lijkt erop dat zelfs de fantasiejagers een ramp niet kunnen voorkomen…
‘De Fantasiejagers’ of de fascinerende wereld van Mel Hartman: goden, weerwolven, trollen, elfen... spanning, humor en erotiek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten