maandag 10 december 2018

Review: 1347-1772 De zwarte dood – Hoe de pest Europa veranderde – Mark HeirmanGeen ramp trok ooit diepere sporen door Europa dan de zwarte pest die in 1347 het Avondland overviel. Nauwelijks vijf jaar later had de snelste en meest dodelijke epidemie die Europa ooit trof 30 miljoen doden begraven. Een Europeaan op drie. Nog erger was dat 1347 hooguit het begin inluidde van een onbestrijdbare epidemie die Europa meer dan vier eeuwen teisterde.

Pas in 1772, aan de vooravond van de Franse Revolutie, trok de pest zich uit Europa terug, even onverklaarbaar als ze gekomen was. Een remedie tegen de pest werd in die eeuwen nooit en nergens gevonden. Toch waren dit de eeuwen die Europa een andere richting uitstuurden.

Uitgerekend van de 14de tot de 18de eeuw was Europa een smeltkroes van nieuwe ideeën en vernieuwende praktijken. Door ontdekkers, uitvinders, kunstenaars, humanisten, hervormers, wetenschappers, verlichters en revoluties werd vanuit Europa een nieuwe wereld geschapen. Toen rond 1780 in Europa de pest verdween, stond dat nieuwe Europa nog in de steigers. Honderd jaar later beheerste het de ganse wereld. Pas dan werd ook de zwarte pest bedwongen, de gesel die in 1347 zoveel Europeanen het leven kostte.
Ik heb al enkele boeken over de pest, ook wel de Zwarte Dood genoemd, gelezen, maar dit boek is hierin toch wel een uitzonderding. De auteur pakt het namelijk heel anders aan en dat op een vlotte, toegankelijke manier geschreven.  

De pest kwam voor tussen 1347 en 1772 en was een van de grootste pestepidemieën in de geschiedenis die een derde van de bevolking uitroeide. Waar het in andere boeken meer gaat over hoe het ontstond en verspreidde, kijkt de auteur van dit werk eerder naar de gebeurtenissen die hiermee samenvielen. Hij meent dat deze epidemie samenviel met de overgang van de middeleeuwen naar de moderne tijd. Zoals de kunsten en cultuur die een grote bloei meemaakten tijdens de Renaissance in de Italiaanse steden. Ook de wetenschap onderging grote voorwaartse veranderingen en vernieuwingen onder Galilei, Newton en Huygens. En tenslotte nog vele politieke en sociale wijzigingen.

De auteur toont ons dat hoewel de pest verschrikkelijk was, het ook de weg opende naar meer verlichting en vrijheid. Dat de eerder door godsdiensten gerichte en beïnvloede mens daarna vele tradities overboord gooide en zo tot nieuwe inzichten, ontdekkingen en uitvindingen kwam. Hierdoor ontwikkelde zich de moderne tijd, het was de basis voor onze huidige samenleving.

Handig ook is dat er een lijst van personen is, achteraan in het boek, met namen, hun geboorte- en sterfdag en wat voor werk ze deden.

Een verhelderende kijk op een langdurende, donkere periode in de geschiedenis dat niet alleen interessant is voor de liefhebber van geschiedenis maar voor vele lezers geschikt is, omdat je nogmaals ziet dat uit een negatieve periode ook veel positiefs kan voortkomen.


Mark Heirman


ISBN: 9789089246608

Uitgeverij: Houtekiet

Pagina’s: 237

Prijs: 22,99


Geen opmerkingen:

Een reactie posten