woensdag 11 november 2020

Review: De veertigjarige oorlog 1672 - 1712 – Olaf van Nimwegen

 


Van 1672 tot 1712 was de Republiek der Verenigde Nederlanden in een titanenstrijd met het Frankrijk van de Zonnekoning verwikkeld. Gedurende deze "Veertigjarige Oorlog' leverde zij onder aanvoering van stadhouder-koning Willem III (1650-1702) en zijn politieke erfgenamen een gigantische militaire inspanning. De veerkracht, standvastigheid en volharding waarmee de Nederlanders vochten, dwongen Lodewijk XIV zijn politiek van territoriale expansie op te geven en een Europees machtsevenwicht te aanvaarden. Zijn opvolgers dachten er niet aan het oorspronkelijke plan van de Zonnekoning om de Zuidelijke Nederlanden – het huidige België – bij Frankrijk in te lijven ooit te voltooien. Integendeel, zij wilden dit gebied het liefst permanent neutraal verklaren en daardoor een nieuwe krachtmeting met de Nederlanders vermijden. Na veertig jaar oorlog kon er geen twijfel over bestaan dat de Republiek de hoeksteen was geweest van de grote Europese allianties die de troon van Lodewijk XIV aan het wankelen hadden gebracht. De Veertigjarige Oorlog had Frankrijk zozeer uitgeput dat het tot na de revolutie van 1789 zou duren voordat de Fransen opnieuw veroveringsoorlogen voerden.


Review door Tony

Het enige wat ik wist van die periode was de slag bij Nieuwpoort, for obvious reasons, en het rampjaar 1672. Als Nederlander zijnde is het vreemd om te lezen over de macht, invloed en rijkdom van de Republiek der zeven verenigde Nederlanden.

Het is moeilijk om die langdurige oorlogen allemaal te onderscheiden van elkaar en de veertigjarige oorlog was daarbij geen uitzondering.

Van Nimwegen legt op een stevige en duidelijke manier de verschillende strijdkrachten, de politieke en familiale allianties en de strategische en tactische gebeurtenissen uit.

Het is fascinerend om te lezen hoe in die periode van veertig jaar Nederland zich kon meten met zulke machtige buurlanden.

Ook interessant was te lezen over de invloedrijke, adellijke families en koningen, en hoe ze van invloed waren op het vormen van een nieuw Europa.

De stukjes oud Nederlands zijn verschrikkelijk lastig om te lezen, maar geven wel heel mooi weer hoe men in die tijd dacht.

Leuke afbeeldingen, foto’s en kaarten complementeren de teksten en voegen net dat iets extra’s toe.

Het is droge kost als onderwerp, maar Nimwegen weet het op een zeer smakelijke manier te brengen. Met veel plezier heb ik dit boek gelezen en daardoor mijn blik op de Nederlandse en Europese geschiedenis kunnen verbreden.  

 

ISBN: 9789044638714

 

Uitgeverij: Prometheus

Pagina’s: 414

 

Prijs: 25 €

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten